Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS – Luboń, 11-12.05.2024 r. 

Zajęcia odbędą się w Luboniu k. Poznania – szczegółowa agenda zostanie przesłana do zarejestrowanych uczestników.
Formularz rejestracyjny ze szczegółowymi informacjami:
Koszt uczestnictwa : 550 zł w tym legitymacja.
Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS i realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010
Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie z dnia 23.11.2022 PZSS obowiązujący od dnia 01.01.2023 (https://www.pzss.org.pl/patenty…/prowadzacy-strzelanie)
Osoba chcąca uczestniczyć w kursie na prowadzącego strzelanie musi spełniać łącznie następujące warunki:
mieć skończone 21 lat;
posiadać patent strzelecki lub pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika.
Osoba niespełniająca któregoś z warunków pkt.2 może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Podobne wpisy