Klauzula Informacyjna – formularz kontaktowy

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie PERUN z siedzibą w Luboniu (62-030) przy al. Jana Pawła II 19 lok 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pod adresem e-mail: biuro@klub-perun.pl 

Cele i czas przetwarzania danych.

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami; 

2) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej; 

3) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

Odbiorcy danych.

ane będą udostępnione podmiotowi świadczącemu Stowarzyszeniu usługi administrowania systemami informatycznymi.

Podstawy prawne przetwarzania danych.

odstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: 

1) Prawnie uzasadniony interes administratora danych– wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

2) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 

3) Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa osób których dane osobowe dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. [Podanie danych] Podanie Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Osoba korespondująca może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.