licencja zawodnicza PZSS

Licencja zawodnicza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS)

to dokument uprawniający do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez kluby zrzeszone w PZSS.  

Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych oraz pozwolenia na broń sportową do celów kolekcjonerskich, a także do utrzymania pozwolenia na broń do celów sportowych. 

Każdy członek Stowarzyszenia posiadający licencję zawodniczą i/lub broń sportową jest zobowiązany przedłużyć licencję na kolejny rok kalendarzowy.

Brak przedłużonej licencji w przypadku osób posiadających broń do celów sportowych powoduje ustanie istotnych przesłanek, na podstawie których otrzymał pozwolenie - co może skutkować cofnięciem pozwolenia.

Warunki konieczne do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok to:

  • udział w zawodach strzeleckich zgłoszonych do kalendarza WZSS lub PZSS zaliczając minimum 8 osobostartów tj. 4 starty w konkurencjach z bronią wiodącą oraz po 2 starty w konkurencjach z pozostałymi rodzajami broni.
  • opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu za kolejny rok.

Członek Stowarzyszenia występując o licencję zawodniczą lub w przypadku jej przedłużenia na kolejny rok, składa poprzez swój profil na portalu PZSS wniosek o wydanie/przedłużenie licencji, a następnie dokonuje przelewu na konto Stowarzyszenia: 

  • Opłaty za składkę członkowską + opłata za licencję,- w przypadku przedłużenia licencji – [NAZWISKO i IMIĘ – składka sport/kolekcja + Licencja za ROK]
  • wysyła na adres e-mail stowarzyszenia (biuro@klub-perun.pl) wypełniony wniosek na przedłużenie licencji zawodniczej razem z komunikatami z zawodów, dokumentującymi wymagane starty (wniosek dostępny jest TUTAJ)

UWAGA:

Nie wykonujemy opłat za licencje na konto PZSS- te opłaty wykonuje zbiorczo Stowarzyszenie!!!

Wnioski o wydanie licencji zawodniczej lub jej przedłużenie na kolejny rok są zatwierdzane przez kierownika klubu/sekcji strzeleckiej na portalu PZSS na koniec miesiąca, w którym zostały złożone, pod warunkiem uiszczenia w terminie wyżej wskazanych opłat oraz przesłania posiadania wymaganych przepisami PZSS osobostartów.

Brak wykonanej opłaty członkowskiej lub przekazania wypełnionego wniosku o wydanie/przedłużenie licencji zawodniczej  uniemożliwi wydanie licencji zawodniczej.