OPŁATY I SKŁADKI

OPŁATY I SKŁADKI NA ROK 2024

OPŁATY PODSTAWOWE:

 • składka sportowa – 250 zł/rok  (1)
 • składka kolekcjonerska – 50 zł/rok  (1)(5)
 • dzieci i młodzież  do 18 roku życia – 180 zł/rok kalendarzowy
 • Licencja zawodnicza PZSS  – 50 zł/rok (2)(3)
 • wpisowe do klubu – 300 zł (1) – płatne jednorazowo, (funkcjonariusze służb mundurowych – 100 zł) (4)

ZNIŻKI

 • wpisowe- dzieci i młodzież  – 0 zł,
 • Drugi i kolejny członek rodziny 30% rabatu od składki pełnej
 • Członek który wprowadzi do Stowarzyszenia nowego członka otrzymuje zniżkę na składkę na kolejny rok – 50 zł / za każdą wprowadzoną osobę.

Od 2024 r. dla członków klubu dostępne będą specjalne pakiety zniżkowe na korzystanie ze strzelnicy komercyjnej PERUN.

(1) – dotyczy roku kalendarzowego,  ważne do 31.05.2024

(2) – stawka ustalana przez PZSS na dany rok kalendarzowy (https://www.pzss.org.pl/skladki-oplaty)

(3) – dotyczy osób pełnoletnich, dzieci i młodzież – zwolnieni z opłat za licencję zawodniczą.

(4) – dotyczy aktywnych funkcjonariuszy Policji, SG, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, KAS , WP,  WOT.

(5) dotyczy osób opłacających składkę sportową, składka dla członków jedynie sekcji kolekcjonerskiej 250 zł/ rok

(6) – opłaty od 1.06.2024

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich nr:

64 1020 4027 0000 1202 1794 4277

Tytuł przelewu: [NAZWISKO i IMIĘ – składka spotrowa/kolekcjonerska za ROK]

Terminy opłat składek członkowskich:

 • Nowi członkowie opłacają składkę wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej w danym roku kalendarzowym.
 • Członkowie będący zawodnikami, którzy składają wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej opłacają składkę wraz ze złożeniem wniosku na rok, którego dotyczy wniosek oraz opłaty za wydanie licencji zawodniczej.
 • Członkowie kolekcjonerzy składkę opłacają do końca grudnia roku poprzedzającego rok, na który przedłużane ma być ich członkostwo w Stowarzyszeniu.

Członkowie są zobowiązani każdorazowo dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy Stowarzyszenia biuro@klub-perun.pl potwierdzenie przelewu wraz z wymaganymi wnioskami lub deklaracjami.

     Opłaty z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu na dany rok,  płatne są do 30 marca br.   Osoby, które nie uregulują składek do końca kwietnia, mogą zostać  skreślone z listy członków stowarzyszenia. 

Dostępne pakiety , na korzystanie ze strzelnicy klubowej dla członków klubu "PERUN" na rok 2024: