Kim jesteśmy

Stowarzyszenie „PERUN” z siedzibą w Luboniu al. Jana Pawła II 19/3.

nasz adres www: https://klub-perun.pl

e-mail: biuro@klub-perun.pl

Ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Stowarzyszenie PERUN z siedzibą w Luboniu (62-030) przy al. Jana Pawła II 19 lok 3.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Nota Prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego Stowarzyszenia PERUN są zastrzeżone. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (w tym informacje, teksty, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia PERUN żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana. Stowarzyszenie PERUN zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Informacje zawarte w serwisie nie są wyczerpujące i mogą okazać się nieprawdziwe, nieodpowiednie, niedokładne lub nieaktualne. Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie PERUN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłyby wyniknąć z braków, błędów, nieprawdziwości, niedokładności lub nieaktualności informacji zawartych na niniejszej stronie. Każdy użytkownik wyłącznie sam ponosi całkowite ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym serwisie, w tym za decyzję podjęte w oparciu o takie informacje. Stowarzyszenie PERUN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w serwisie informacji oraz z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony.

Niniejsza strona może zawierać również połączenia (linki) lub odsyłacze do innych internetowych stron. Stowarzyszenie PERUN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tych stron i szkody mogące powstać wskutek ich używania. Każdy użytkownik niniejszej strony, łączy się za jej pośrednictwem z innymi stronami wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Klauzula Informacyjna – formularz kontaktowy

 
Administrator danych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie PERUN z siedzibą w Luboniu (62-030) przy al. Jana Pawła II 19 lok 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z pod adresem e-mail: biuro@klub-perun.pl 

Cele i czas przetwarzania danych

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami; 

2) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej; 

3) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

Odbiorcy danych

ane będą udostępnione podmiotowi świadczącemu Stowarzyszeniu usługi administrowania systemami informatycznymi.

Podstawy prawne przetwarzania danych

odstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: 

1) Prawnie uzasadniony interes administratora danych– wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

2) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 

3) Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Podanie Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Osoba korespondująca może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.